หลักเกณฑ์การอ้างอิงของวารสารธรรมธารา (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

หลักเกณฑ์การอ้างอิงของวารสารธรรมธารา (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

หลักการ : ยึดตามระบบ Chicago เวอร์ชั่น 17
ลักษณะอ้างอิง : เชิงอรรถท้ายกระดาษ (Footnote)


คลิกเพื่อดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การอ้างอิงของวารสารธรรมธารา


.

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI. คู่มือการจัดทำเอกสารวิชาการ DCI. กรุงเทพมหานคร:
        พีเอสก๊อปปี้, 2562.
The University of Chicago. Notes and Bibliography. “The Chicago Manual of Style 17th
        edition text.”, Accessed April 14, 2019.
        https://www.chicagomanualofstyle.org/book/ed17/part3/ch14/toc.html

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

สล็อต666