ผลการประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารระดับประเทศที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 (พ.ศ. 2563-2567)

ผลการประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารระดับประเทศที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 (พ.ศ. 2563-2567)

        เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ทีมงานบริหารวารสารธรรมธารา นำโดยพระมหาพงศ์ศักดิ์ ฐานิโย, ดร. และ ดร.ภัทธิดา แรงทน ได้เข้าร่วมรับฟังผลการประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารระดับประเทศที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 (พ.ศ. 2563-2567) และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2562 วารสารที่ส่งเข้าประเมินทั้งหมด 829 วารสาร มีวารสารใหม่จำนวน 114 ฉบับ

วารสารธรรมธาราจัดเป็นหนึ่งในนั้น หลังจากการเข้ารับการประเมินอย่างเข้มข้น มีผลการประเมินดังต่อไปนี้

วารสารธรรมธาราจัดเป็นวารสารน้องใหม่
ที่ถูกจัดระดับให้อยู่ในวารสารฐาน 2 (Tier#2)

        คณะทำงานทุกท่านขอนำบุญมาฝากทุกคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในการยกระดับคุณภาพงานวิชาการของวัดพระธรรมกายออกสู่สายตาของสาธารณชนอย่างมีคุณภาพอีกวาระหนึ่ง


 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

สล็อต666